Concursuri ORA DE EDUCȚIE RUTIERĂ, ediția a II-a

Concursurile sunt organizate şi desfăşurate de Asociaţia pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. cu sediul în București, str.Constantin Tanase, nr. 13, sector 2, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) nr. 36123101, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei Sector 3 sub nr. 35/04.05.2016, reprezentată prin domnul Liviu-George ZORILĂ, având funcţia de Preşedinte, numit  in continuare Promotor al Proiectului Ora de Educatie Rutiera.

Concurs ediția a I-a

Concursul cu titlul „MACHETA ORA DE EDUCATIE RUTIERA” (denumit in continuare „Campania”) este organizat şi desfăşurat de Asociaţia pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. cu sediul în București, str.Constantin Tanase, nr. 13, sector 2, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) nr. 36123101, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei Sector 3 sub nr. 35/04.05.2016, reprezentată prin domnul Liviu-George ZORILĂ, având funcţia de Preşedinte, numit  in continuare Promotor al Proiectului Ora de Educatie Rutiera.

Scopul prezentei Campanii este acela de a pune imaginatia copiilor de clasa a XI-a și a XII-a din 10 de scoli din Bucuresti la contributie, de a-i scoate din rutina si de a aduce brand awareness proiectului Ora De Educatie Rutiera la Liceu.