Beneficiari

Direcţi: 1,000 de elevi implicaţi în proiect;

Indirecţi: comunitatea locală, elevii școlilor și prietenii acestora, personalul didactic și nedidactic din școli, părinţii elevilor, comunitatea locală, participanții la trafic.